İş

Bakan Nabati, Yeniden Yapılanma Yasası’nın ayrıntılarını açıkladı

İzmir’de düzenlenen “İş Dünyası Buluşması”na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Vergi dairesine ödenmesi gereken her türlü borç bu Yeniden Yapılandırma Kanunu’nda yeniden yapılandırılacak. Bir istisnamız var, o da kesintili borçlar.” 2022 yılı için ödenecek vergiler. Kişisel beyanname verme süresi içinde ödenmezse terk edildiği için teminat kapsamına alınmadık.”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir’de bir otelde düzenlenen “İş Dünyası Buluşması”na katıldı. Toplantıda Yeniden Yapılanma Kanunu hakkında detaylı bilgi veren Bakan Nebati, “Teklif ile başta vergi ve prim borçları olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşuna, vadesinde ödenmeyen borçların borçların ortadan kaldırılarak ödenmesini getiriyoruz” dedi. Para cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarını yeniden yapılandırma kapsamına alıyoruz.Doğal olarak faiz oranlarını düşük bir oran ile güncelleyerek ödemelerini kolaylaştırıyoruz.Bu Yeniden Yapılandırma Kanununda vergi dairesine ödenmesi gereken borç ne olursa olsun, Bir istisnamız var, o da 2022 “Beyanname verme süresi içinde ödenmezse iptal edildiği için dahil etmedik. Ayrıca davalının vergi ve prim belgelerindeki ihtilaflara son vererek ödeme imkanı getiriyoruz” dedi.

“Yasaya girmesini bekliyoruz”

Yeniden Yapılanma Kanunu hakkında bilgi vermeye devam eden Bakan Nebati, “Halkımızın ve ekonomimizin ihtiyaçları ve gelen talepler dikkate alınarak, kamuya karşı yükümlülüklerin hafifletilmesi ve ödenmek üzere Cumhurbaşkanımızın belirttiği çalışmalar kamuya ödenecek” dedi. Uzun vadeli taksitlendirmeler tamamlandı.İnşallah bir an önce TBMM gündemine alınmasını bekliyoruz.Yeniden yapılandırma kararları ile vergi dairelerine ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler yapıyoruz, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, il özel idareleri ile yatırım izleme ve uyum müdürlükleri.”

“Taksit ödeme sürelerini 4 yıla çıkardık”

Teklifte vergi matrahının artırılmasına ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine olanak sağlayan düzenlemelere yer verdiklerini söyleyen Bakan Nebati, sözlerine şöyle devam etti: 2018-2021 yılları için gelir, kurumlar, KDV ve gelir vergisi stopajında ​​vergilendirme. Bu durumda şimdiden belirteyim ki artırılan vergi matrahlarının vergilerini peşin öderlerse fiilen vergiden yüzde 10 indirim yapılacak. Bu teklifteki bir diğer önemli yenilik ise taksit ödeme sürelerini 4 yıla çıkardık.Böylece vatandaşlarımız yapılandırılmış borçlarını 4 yıla yayılmış 48 taksitle ödeyebilecekler.Ödeme süresini uzun tuttuk ama daha kısa sürede ödemek isteyenler için de avantajlar getiriyoruz.Yapılandırılmış borçlar peşin ödenirse küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız İç-ÜFE tutarının yüzde 90’ından vazgeçiyoruz. ayrıca şu anda %25 indirim sunuyoruz.”

“Borçları 2 bin lirayı geçmiyor”

2 bin lirayı geçmeyen icra borcu olan vatandaşların bu borçları tasfiye etmek için şimdiden ortamı hazırladıklarını ifade eden Bakan Nebati, “Artık vergi, ceza, faiz gibi her türlü borcu olan vatandaşlarımız gelsin. , 2 bin lirayı aşmayan borçlarını silecek.2022 Aralık ayına kadar ödenecek borçların toplamı 2 bin lirayı geçmiyorsa bu yönetmelik kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir dayanak aramadan borçlarını siliyoruz ve alacaklarımızdan vazgeçin.Böylece vergi dairelerimiz bu borçlardan dolayı takip yapmayacak, vatandaşlarımız da takibe tabi olmayacak” dedi.

“Genç girişimci muafiyeti miktarını artırıyoruz”

Teklifte yer alan diğer bazı düzenlemelere de değinen Bakan Nebati, şunları sıraladı: “Gelir Vergisi Kanunu’ndaki genç girişimci muafiyetinin fiyatını artırıyoruz. Mevcut düzenlemeye göre gelir vergisi yıllık 75 bin lira. İstisna kapsamında ilk kez işbaşı yapan mükellefler gelir vergisinden mahsup ediliyor, “Söz konusu tutarı 2023 yılı için 150 bin liraya çıkarıyoruz ve ikinci dilimin fiyatına paralel olarak gelir vergisi tarifesinin yükselmesini sağlıyoruz. her yıl. Böylece önümüzdeki yıllarda dilim fiyatlarındaki yeniden değerleme oranı oldukça artacak ve bu muafiyet de onunla birlikte artacaktır.”

“Konutların daha uygun koşullarda üretilmesini sağlıyoruz”

TOKİ’nin konutla birlikte ihale ettiği konut ve inşaat işlerine bu yıl sonuna kadar uygulanmak üzere damga vergisi muafiyeti getirdiklerini belirten Bakan Nebati, “Böylece özellikle orta kesime yönelik konut üretimini sağlıyoruz. ve alt gelir grubuna daha uygun kurallarla Satışlarda alınacak asgari sabit ücret toplamını belli bir tutarla kesinleştiriyoruz.Turizmi teşvik amacıyla turizm tesislerimizin yaz ve kış döneminde çalışması halinde SGK prim eki sağlıyoruz. Turizmi 12 aya ve yurt geneline yayma hedefi doğrultusunda; Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı ve Bu Program kriterlerinden üçüncü aşama sertifikasına sahip olmak.Sigortalılar için belirlediğimiz aylarda prim matrahı sağlayacağız. kış veya yaz turizmi kapsamı. Bu takviye kapsamında, beyan edilen prime esas menfaat üzerinden hesaplanan sigortalı ve patron hissesi primlerinin tamamı, prime esas kârın alt sınırının iki katını geçmemek üzere Hazine tarafından karşılanacak. . Bakan Nebati, sigortanın askıya alınması ve yeniden canlanması için imkan sağladıklarını ifade etti. Katılma payı ve hisse alımı nedeniyle oluşan finansman giderlerinin, aşamadan sonra bölümü alan kurum tarafından silinebilmesi olasılığını getiriyoruz. Öte yandan sigortacılık bölümünde de muadil mal ve yeniden kullanılabilir parçaların kullanılmasının önünü açıyoruz” dedi ve kanunun detaylarını paylaştı.

“Krizleri fırsata çevirmeyi başardık”

Türkiye’nin geçen yüzyılın en zor yıllarından biri olan 2022 krizlerini fırsata çevirmeyi başardığına dikkat çeken Bakan Nebati, “Tüketici güven endeksi gibi öncü göstergeler de 2023 yılında ekonomimiz için olumlu işaretler veriyor. Bu başarıların temeli 20 yıldır elde ettiğimiz başarılardır.Yatırım, üretim ve ihracata odaklanan Türkiye. EkonomiModelimizin de değerli bir hissesi var.”

“Rekorlar kırdık”

Ekonomik aktivitedeki güçlü toparlanma ve etkin politikalar sayesinde 2021’in başından 2022 Kasım’ına kadar 4,5 milyon vatandaşa ek istihdam yarattıklarını, ihracatçıların da katkısıyla toplam ihracatı 254,2 milyar dolara çıkararak rekor kırdıklarını belirtti. Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden olan Bakan Nebati, “Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında. Bazı çevreler turizm için felaket senaryoları çizse de uyguladığımız politikalarla 2022’de turizmde rekorlar kırdık” dedi. Bakan Nebati de, “2022’de son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini gösterdiğimiz gibi, 2023’te de bütçe disiplininin bozulması gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak.”

“2022 yılını yüksek enflasyonla geçirdik”

Çeşitli destekler, EYT ve ücret artışları gibi kararları alırken vatandaşı her zaman gözetlemenin yanı sıra bütçe üzerindeki etkilerini de dikkatle hesapladıklarını belirten Bakan Nebati, “Bahsettiğim küresel gelişmeler ve ani kur artışının da etkisiyle” dedi. 2021 sonunda yaşadığımız artışlar, 2022 yılını yüksek enflasyonla geçirdik. Ancak son 2 aydır enflasyonda düşüş trendine girdiğini hepimiz görüyoruz. Döviz kurlarındaki oynaklığın azalması, beklentilerdeki iyileşme ve iş dünyamızın fiyat sabitleme ve indirim kampanyalarında güçlenmeye devam etmesi ile birlikte önümüzdeki aylarda da enflasyonda düşüşler görmeye devam edeceğiz.”

“Enflasyonu kırmadık”

Vatandaşın alım gücü enflasyondan etkilenmesin diye 2022’de 290,4 milyar lira vergi gelirinden vazgeçtiklerini, hükümet olarak ücret politikalarında destekleyici bir duruş sergilediklerini kaydeden Bakan Nebati, şöyle devam etti: ” Net taban fiyatı yüzde 54,7 artırdık. Asgari fiyattan gelir ve damga vergisi kaldırdık ve tüm fiyat gelirlerinin asgari fiyata isabet eden kısmı için bu uygulamayı geçerli kıldık. Kamu çalışanlarımızı ve emeklilerimizi ezmedik. Şu ana kadar enflasyonda aylık reel artışlar yaptık ve enflasyonun çok üzerinde fiyatlar yaptık.Bu yılın başında refahtan ek pay vererek değerli bir yumuşatma sağladık.Temmuz ayında da artıracağımızı hatırlatmak isterim. Bu yıl siz değerli iş insanlarımıza vereceğimiz taban fiyat desteğini 100 liradan 400 liraya çıkardık.”

“İzmirliler bilsin ki bu bina yıkılarak otoparka çevrildi”

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir İktisat Kongresi binasının üzerine kurulan Bakan Nebati konuşmasının sonunda, “İzmir halkı bilsin ki bu bina yıkılarak otoparka çevrildi. Atatürk’ün yaptırdığı bina. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında toplananlar Büyükşehir tarafından yıkıldı ve otopark yapıldı.Onu buldu,sahipleriyle pazarlık yaptı.Yerini Türkiye Cumhuriyeti adına satın aldı.O bina şimdi 19. yüzyıldan itibaren yükseliyor. aslına uygun olarak kaldığı yerden.Tıpkı Türkiye yükseliyordu.Birinci asır bitti ikinci asra giriyoruz.2023 yılında Türk asrı inşa edilmeye başlandı.” bir sonraki dönem Nerede? İzmir’de. Türkiye, İzmir’e sahip çıkıyor” dedi.

“2024 için veriler de önemli”

Toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Ülke ekonomisindeki en değerli konunun enflasyon olduğunu görüyoruz. Bu nedenle enflasyonun geldiği seviyeyi ve yönünü belirlememiz gerektiğini düşünüyoruz. İşimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve sağlıklı yatırım kararları verebilmek adına bugün para politikasının temel ilkelerinden olan bu veriler sadece 2023 yılı için değil 2024 yılı için de değerli olacaktır. Aralık ayının baz etkisi önümüzdeki üç ayda da azalabilir. Enflasyon ve eforu sadece baz etkisine bağlamak yanlış olmaz diye düşünüyoruz. Bunun yanında elektrik fiyatları, kredi politikası, EYT düzenlemesi ve tabandaki güncelleme fiyat ve bunun diğer maaşlara yansıması baz etkisini azaltacak ve fiyatlar genel seviyesini hızlandıracaktır. Bunun yanıltıcı olabileceğini unutmamalıyız” dedi.

“Güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor”

“Enflasyonun nasıl düşürüleceği konusundaki soru işaretlerinin kaldırılması ve piyasalara olan güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor” diyen Özgener, şöyle devam etti: Enflasyon, tüketim, tasarruf, kur ve faiz istikrarı ile mücadelede kullanılmakta, politikalar etkin ve akılcı bir şekilde yönetilmektedir. Deney sürecinin sonunda toplumsal yapıyı olumsuz etkileyen bir enflasyon, Türk Lirası’nın reel seviyesi düşük olmasına rağmen artan bir cari açık ile karşı karşıyayız. Maliyetler olabileceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun düşmesi için yılın ikinci yarısında talebin önemli ölçüde daralması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle para politikasında değişiklik olup olmayacağı konusundaki görüşleriniz bizim için çok değerli. Öncelikli konularımız arasında para politikasında normalleşme beklentimiz de var.”

“Yüksek enflasyon bekleyen sorunlarımızdan biri”

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Analiz bekleyen öncelikli sorunlarımızdan biri yüksek enflasyon. Bugün dünya ekonomisinin ana gündemi enflasyonla çaba. Ancak ayrışıyoruz” dedi. 2022 ÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 128 iken TÜFE yüzde 72 olarak gerçekleşti.ÜFE-TÜFE farkı nedeniyle piyasada fiyatların düşmemesi enflasyona neden oluyor öngörülebilir fiyatlama yapılamıyor. vatandaşın refah kaybına da neden olmaktadır.Bu nedenle enflasyonu düşürmeye yönelik kalıcı adımları hızlandırmak son derece değerlidir.Ancak kanuna göre son derece değerlidir.Enflasyon muhasebesine geçiş ise beklentilerimizin ortasında yer almaktadır. iş dünyamızın sorunu finansmana erişimdir.Kısa süre önce açıklanan 250 milyar TL’lik kredi paketi ve talebimiz olan EYT kredisi için çok teşekkür ederiz.Talepler doğrultusunda yeterliliğini hep birlikte göreceğiz.Hiç kredi arısı çıkmadı n yapıldığını belirtmek isterim.”

“Sürdürülebilir değil”

Yorgancılar, “Kredilerde uzun süredir 3 sorunla karşılaşıyoruz” diyerek bunları şöyle sıraladı: “Birincisi istediğiniz kadar kredi alınamıyor. İkincisi alınan kredi faizi poliçeden çok daha yüksek. oranlı ve maliyetlidir.Üçüncüsü kredinin vadesidir.Kredi/mevduat oranına baktığımızda 3 yıldır.Önceden yüzde 120 iken bugün yüzde 88’e kadar gerilemiştir.Bunun sonucunda zorluklar öz sermayesi yetersiz olan, teşvik kapsamında yatırım yapamayan ve ihracat yapamayan firmaların krediye erişiminde çarkların dönmesi zorlaşıyor. Yorgancılar ayrıca, “İş dünyasına olumsuz yansıyan bu uygulamalar sürdürülebilir değil. Beklentimiz reel şubenin kredi talebinin uygun vade, tedbir ve faiz seviyesinde karşılanması. Aksi takdirde ekonominin attığı adımlar ekonominin gündemine oturmuyor.” İç talebi canlandırmaya yönelik yönetim yerli üretimi değil ithalatı besleyecektir.”

“Kısacası hepimiz kaybediyoruz”

Toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Hayatım ihracatla geçti. Bugünkü kadar güçlü süreçleri çok az gördüm. Ülkem adına çok üzgünüm çünkü bunu söyleyemedim. Son dönemde ihracata dayalı büyüme için gerekli adımları attık.” 2022 yılını üç farklı döneme ayırarak ihracat rakamlarını açıklayan Eskinazi, ihracattaki artış hızının zaman içinde azaldığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Finansmana erişimdeki zorluklar en büyük sorunlarımızdan biri. Yüksek enflasyon, ekonominin tüm katmanlarını istikrarsızlaştırıyor. Üçüncü büyük sorunumuz düşük kur.İktisadi modelimiz bu üç sorunu daha da ağırlaştırmış olabilir.Görüşleri tüm dünyaya prestij verdiği iktisatçımızın bu yönde gözlemleri var.Yine birçok iktisatçımız diyor ki; Döviz kurunu baskılayarak enflasyonu düşürmek mümkün değil.Biz ihracatçılar bu kurla rekabet edemeyeceklerimizi her fırsatta dile getirmeye devam ediyoruz.Görüldüğü gibi cari kur enflasyonla mücadelede size yardımcı olmuyor. Bu da rekabet gücümüzün önünde büyük bir engel oluşturuyor.Kısacası hepimiz kaybediyoruz.İhracatçılar olarak döviz kurlarının şu anki durumu bizi üzüyor.Expo’ya engel oluyor. rts. Erken, ithalatı artırır.”

“Seninle aynı dili konuşuyoruz”

“Bütün acılara göğüs gereriz. Bu tabloyu tersine çevirebiliriz” diyen Eskinazi, Türkiye’nin potansiyelinin buna izin verdiğini sözlerine ekledi. Eskinazi, “Öncelikle az önce bahsettiğim 3 konuya acil çözüm geliştirmemiz gerekiyor. Yüksek enflasyonla dertlerimize çare bulamıyoruz. Enflasyonu düşürmek için dünyada başarı yakalamış modelleri kullanabiliriz.” Enflasyonu kontrol altına alana kadar çare olarak enflasyon muhasebesi uygulanması gerektiğine inanıyoruz.İhracatçılarımızın finansmana erişimindeki sorunlar çözülmelidir.İşler.Dünyanın finansmana erişiminde finansal tüketimin kısıtlanması gerektiğini düşünüyoruz. kaldırdı” dedi. Eskinazi şöyle devam etti: “Sizinle 6 Ocak’ta Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde yaptığımız toplantıda ve sonrasında katıldığınız TV programlarında bize ifade ettiğiniz gibi, rekabet gücümüzü korumak ve artırmak için TL’nin değerinin düşmesi gerekiyor. ihracatta ithalatı azaltın işsizliği önleyin.Aramızdaki tek fark sizlerin Hükümet olarak piyasada TL’nin gerçek değerini bulması için bizden çok daha fazla önlem alacak durumda olmanızdır.Biz ihracatçıların ihtiyacı var. Bu konuda atacağınız adımlar, orta vadeli istikrar programı hedefleri doğrultusunda 2023 yılı için ihracatımızı artıracağımızı şimdiden söyleyebiliriz.”

Sürdürülebilirliğe vurgu

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “2. yüzyılımızın dünyada ‘Türkiye Yüzyılı’ olmasını istiyorsak, tüm sorun alanlarımızda sürdürülebilirliği sağlama iradesi göstermeliyiz” dedi. “İzmir’de yapılan yatırımların çarpan etkisi çok daha büyük. Bu nedenle tarımın teknolojiyle yaygınlaşması, kuraklıkla mücadelede sürdürülebilir çözümler üretilmesi, tahribatın önlenmesi için devletimizin desteğini artırması hayati önem taşıyor.” Girdi maliyetlerindeki yüksek artışın neden olduğu Dikili, Kınık ve Bayındır’da faaliyet gösterdiğimiz tarım ihtisas organize bölgelerimizi omuzlayıp finansmana erişim derdine çare oluyoruz.İzmir Ticaret Borsası olarak bunun bizim için mümkün olmadığına inanıyoruz. Tarımdaki sorunlarımızı çözemediğimiz sürece ekonomideki sorunları çözmektir.”

Toplantı basına kapalı devam ediyor. – İZMİR

havsa-ajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort